top of page

Recensies

Inzicht

Onderwijsmagazine van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs

"Leerkrachten weten niet dat ze vaak met eenvoudige middelen een gewone bewegingsles kunnen aanpassen aan leerlingen met motorische beperkingen."

De redactie van het 

Tijdschrift voor Lichamelijke opvoeding

schreef een artikeltje en meldde ons het volgende:

"Wij hopen ons steentje bij te dragen tot de ruime verspreiding van dit heel overzichtelijk en praktisch werk."

“Er zijn scholen waar kinderen met een handicap achterblijven, terwijl klasgenoten zich naar de gymzaal spoeden.

Dat dit niet nodig is, bewijst het zojuist verschenen praktijkboek ‘Krukken geen bezwaar’.”

Harry Jan Keizer (red.):

 

"Naar mijn idee is dit boek een goede aanvulling voor de scholen, maar ook voor de kinderfysiotherapeuten. Er wordt nog wel eens de vraag gesteld om advies te geven voor de gymles.

 

Omdat niet alle kinderen met beperking ambulante begeleiding hebben geeft dit boek mooie handreikingen. Ook geeft het weer een bredere kijk op bewegen en welke variaties daarbij gegeven kunnen worden om het steeds weer aantrekkelijk te houden."

Kinderfysiotherapie

Tijdschrift van de Ned. Ver. voor Fysiotherapie

“Pietje kan voortaan ook meedoen.”

Reformatorisch Dagblad

De Telegraaf

“Wie op deze manier met een hele klas gymt, betrekt ieder kind bij de les.”


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page