JEUGDJOURNAAL

Bij het verschijnen van het basisboek kreeg "Krukken geen bezwaar" landelijke aandacht, in diverse kranten, in vakbladen en ook in het Jeugdjournaal!

Apetrots!

LUK TUT PRODUCTIES

maakt werk van Passend Onderwijs

KRUKKEN GEEN BEZWAAR

leerlingen met motorische beperkingen

in het reguliere bewegingsonderwijs