top of page

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. 

PRIVACY VERKLARING

Uw privacy
Luk Tut Producties vof (vanaf nu: LTP) gaat zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van LTP. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wat doen we met de verzamelde gegevens
LTP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deelname aan onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (het toezenden van onze nieuwsbrieven, het vragen om advies, of het plaatsen van een bestelling) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. We werken daarvoor met een registratiesysteem die voor LTP alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. LTP houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen.

Welke gegevens verzamelen wij?

LTP vraagt u voor haar diensten mogelijk deze gegevens van u nodig:

  • Uw naam en adres.

  • Uw e-mailadres.

 

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Ingesloten inhoud/links
In artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Marketingfacts wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.) In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Alle betrokkenen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kunt u indienen via info@luktut.nl

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers en deelnemers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

1 – Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Via info@luktut.nl heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Ook kunt u in iedere nieuwsbrief zelf de informatie wijzigen of u afmelden voor volgende edities.

2 – Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u via info@luktut.nl met ons contact op nemen.

3 – Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u via info@luktut.nl met ons opnemen.

Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page