top of page

PABO's &

MASTER-SEN OPLEIDINGEN

Basisscholen worden ook bezocht door kinderen met motorische problematiek en lichamelijke handicaps. Ook die leerlingen zullen optimaal begeleid moeten kunnen worden.

Robin Groeneveld, in de praktijk gepokt en gemazeld in het mytylonderwijs en in de begeleiding van deze groep leerlingen, kan PABO- en Master-SEN-studenten voorbereiden op deze lastige taak.

 

In een gastles met zowel een theoretisch als een praktijkdeel leren de studenten waarop zij moeten letten als zij een kind met motorische problemen in hun klas krijgen.

 

De studenten maken onder meer kennis met een zgn. KijkWijzer, een instrument om snel tot een analyse van het bewegen te komen. Dit instrument vormt de basis van verder handelen.


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page