top of page

LEZINGEN

&

CONGRESSEN

Dat kinderen een natuurlijke drang om te bewegen hebben staat buiten kijf. Al bewegend verkennen zij de wereld en onderzoek zij hun eigen grenzen. Zij krijgen vat op de wereld en leren zichzelf kennen. 

 

Bewegen is leren. Maar bewegen is ook: plezier! Wanneer we kijken naar het vrije spelen buiten bij jonge kinderen dan zien we dat ze veel en graag bewegen. Ook in de gymles staat het plezier beleven centraal. Er wordt een breed scala van bewegings- en spelactiviteiten aangeboden.

 

Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen veel minder 'vanzelf' van dit aanbod profiteren en hetzelfde soort ervaringen opdoen als leeftijdgenoten. Zij hebben een aangepast aanbod nodig om hetzelfde plezier aan bewegen te kunnen ervaren en om de grenzen van hùn mogelijkheden te verkennen.

Als oud-leerkracht van een mytylschool en als pionierend ambulant begeleider heeft Robin Groeneveld 'met de voeten in de klei' gestaan. Hij heeft enige honderden kinderen met lichamelijke handicaps in basisscholen begeleid. Hij bezocht gymlessen en is daar samen met leerlingen op 'ontdekkingsreis' gegaan. Samen ontdekten zij dat aanpassingen om de kinderen mee te laten gymmen aanzienlijk minder ingewikkeld hoeven te zijn dan gedacht wordt.

De boekenset 'Krukken geen bezwaar' (in vertaling ook uitgegeven in Zweden en in Denemarken) is de weerslag van de 'ontdekkingsreizen' die Robin Groeneveld met deze kinderen maakte.

Hoewel de praktijk van de gymzaal de bakermat is van de ontwikkelde methodiek, is er ook belangstelling vanuit andere vakgroepen, zoals die van kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten. 

 

Als spreker deelt Robin Groeneveld enige ervaringen met zijn publiek en schetst hij de wijze waarop hij het adagium 'Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen' vorm heeft gegeven. 

​Heeft u belangstelling voor een gastles of lezing?

Stuur ons dan een mailtje, of vul het contactformulier in.

Wij nemen z.s.m. persoonlijk contact met u op om uw wensen door te nemen.

U kunt ook bellen: 06-41.39.20.44


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page