top of page

ALO's

Kinderen met een motorische beperking zitten op vele basisscholen in Nederland. Het is niet altijd eenvoudig hen aan de gymles mee te laten doen. Toch kunnen ook zij gericht in de gymzaal worden uitgedaagd om de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen. Tijdens een gastles aan studenten wordt hieraan aandacht besteed.

 

Als oud-leerkracht van een mytylschool en als pionierend ambulant begeleider heeft Robin Groeneveld 'met de voeten in de klei' gestaan. Hij heeft enige honderden kinderen met lichamelijke handicaps begeleid. Hij bezocht gymlessen en ging daar samen met leerlingen op 'ontdekkingsreis'. En, hoewel de verschillen tussen al deze leerlingen groot was, bleken er bepaalde wetmatigheden te zijn in de wijze waarop vier ontwikkelingsgebieden aangesproken en verdiept konden worden. 

 

Tijdens zijn presentatie gaat Robin Groeneveld in op deze vier ontwikkelingsgebieden en brengt hij enige van zijn ervaringen voor het voetlicht. 

 

In een gastles met zowel een theoretisch als een praktijkdeel leren de studenten waarop zij kunnen letten als zij een kind met motorische problemen in hun les krijgen.


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page