top of page

ADVIESTRAJECT 

MOTORIEK

GEDRAG

In de dagelijkse praktijk ligt dààr het zwaartepunt van Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben know-how in huis om hierbij te ondersteunen.

LICHAMELIJKE HANDICAP

Voor kinderen met motorische problematiek zijn de mogelijkheden voor ondersteuning veel beperkter. Waar het gediagnosticeerde fysieke handicaps betreft: zonder specifieke mytylschoolachtergrond is het ook voor ambulant begeleiders moeilijk om deskundigheid te vergaren, laat staan om deze in te zetten. Er zijn immers vele tientallen handicaps, met ieder hun eigen specifieke consequenties voor het onderwijs.

MOTORISCHE BIJZONDERHEDEN

Datzelfde geldt voor de begeleiding van kinderen die weliswaar geen diagnose hebben, maar bij wie de motorische ontwikkeling toch tot onderwijskundige problemen leidt. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die bij gymnastiek buiten de boot vallen, of die maar niet tot leesbaar schrijven komen. Voor een deskundige begeleiding is het ook dan meer dan wenselijk dat een ambulante begeleiding 'met de voeten in de klei' gestaan heeft.

Samenwerkingsverbanden hebben niet altijd voldoende kennis en de vaardigheden in huis om deze kinderen op maat te bedienen. Op externe deskundigheid wordt dan een beroep gedaan. 

 

EXTERNE DESKUDIGE

Bij Luk Tut Producties kunt een beroep doen op een door de wol geverfde 'mytyl-a.b.'er'. Hij is in staat tot een snelle analyse van de problematiek die u in het onderwijs signaleert en kan de weg wijzen naar de manier waarop u de ontwikkeling van de leerling kunt ondersteunen.

Wilt persoonlijk contact over ons adviestraject? Stuur ons dan een mail, of gebruik ons contactformulier


KRUKKEN GEEN BEZWAAR
laat alle kinderen meedoen!
LUK TUT PRODUCTIES

bottom of page